آموزش تلفیقی انتخابی برای کلاس های معمولی و التزامی برای کلاس های چندپایه

نویسندگانمحمدعلی رستمی نژاد، محسن آیتی، رضا عربی آیسک
همایشدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۱۲/۰۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۶
نوع ارائهسخنرانی