مدیریت استعداد بررسی تعاریف، رویکردها و ضرورت بکارگیری آن در سازمان ها

نویسندگانمیثم قویدل، علی عسگری، محسن آیتی
همایشهمایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۵/۱۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۵
نوع ارائهپوستر