کنکاشی پیرامون تبیین توانمندی آینده پژوهی مدیران براساس ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری

نویسندگانشبنم حقیقی ملایی، محسن آیتی، هادی پورشافعی
همایشکنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۷/۱۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
نوع ارائهپوستر