نقش آموزش الکترونیکی در توسعه صلاحیت های یادگیری مادام العمر

نویسندگانثریا رودی علی آبادی، محسن آیتی، محمدعلی رستمی نژاد
همایشهشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۱۲/۰۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
نوع ارائهپوستر