مقالات علمی پژوهشی

 1. میثم غلام‌پور-هادی پورشافعی-مقصود فراستخواه-محسن آیتی (1399). تببین مؤلفه‌های تربیت اخلاقی دانشجومعلمان براساس اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری.
 2. محمد علی‌پور-محسن آیتی-امیر علیپور شهربابک (1399). واکاوی دلالتهای قوانین و اصول فیزیک کوانتوم در حوزه استعدادیابی)نظریه کوانتومی استعداد . رویش روانشناسی.
 3. صادق حامدی‌نسب-محسن آیتی-محمدعلی رستمی‌نژاد-فرهاد سراجی (1399). واکاوی نظریه‌های یادگیری در شبکه‌های اجتماعی؛ بسترسازی نظری برای طراحی برنامه درسی. نشریه علمی فناوری آموزش.
 4. فاطمه نادری-محسن آیتی-احمد خامسان (1399). نقص صلاحیت و اخلاق حرفه ای در نگرش معلمان مقطع ابتدایی به ضخصی سازی یادگیری. مجله اخلاق زیستی.
 5. محمد علی‌پور -محسن آیتی-محمد علی رستمی‌نژاد-مهدی علیپور (1399). مطالعه تجارب زیسته و ادراک دانش‌آموزان از تاثیر یادگیری به شیوه معکوس بر سواد فناوری. رویش روانشناسی.
 6. میثم غلام‌پور-محسن آیتی (1399). عوامل مؤثر بر تکوین هویت حرفه‌ای معلم: روایت پژوهی رویدادهای زندگی یک معلم. مجله‌ی علوم‌تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.
 7. میثم غلام‌پور-محسن آیتی-احمد واشقانی فراهانی (1399). تبیین مؤلفه‌های تربیت اخلاقی فراگیران و تحلیل جایگاه آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌نامه اخلاق.
 8. میثم غلام‌پور-هادی پورشافعی-مقصود فراستخواه-محسن آیتی (1399). مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان: مرور سیستماتیک براساس مدل رایت. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران
 9. لیلی سیفی-محسن آیتی (1399)، تأثیر استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان تلفن همراه بر عادت مطالعه بر اساس نظریه راجرز: مطالعه موردی دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی.
 10. خیرالنساء رمضان‌زاده-محسن آیتی-فرشید عابدی-حسین شکوهی‌فرد (1399). تبیین روند دستیابی به دانش معلمی در آموزش بالینی: یک مطالعه نظریه زمینه‌ای. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی.
 11. Gholampour, M., Farasatkhah, M., & Ayati, M. (2020). Developing the Moral Codes of Teachers in Islam: Synthesis Research Based on the Roberts’s Model. International Journal of Ethics and Society2(3), 24-36.
 12. Seifi, L., Habibi, M., & Ayati, M. (2020). The effect of information literacy instruction on lifelong learning readiness. IFLA Journal46(3), 259-270.
 13. Laeen, S. J., Ayati, M., Sani, H. J., & Booreng, M. A. (2019). A Teachers Perception on Localization of Curriculum with Emphasis on Social Studies Lesson. International Journal of Higher Education8(7), 84-94.
 14. Ghavidel Bajgiran, M., Ayati, M., & Asgari, A. (2019). Developing and validating of talent management test in education based on Davies model. International Journal of Schooling1(1), 35-46.
 15. Ramazanzade, K., Ayati, M., Shokohifard, H., & Abedi, F. (2019). Pedagogical knowledge Management and its Application in Medical Education: A Research Synthesis Study. Future of Medical Education Journal9(1), 51-58.
 16. محمد محمودی‌بورنگ-محسن آیتی-محمد اکبری‌‌بورنگ (1398). تبیین عناصر برنامه درسی جهان‌وطنی در آموزش. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی.
 17. میثم غلامپور-محسن آیتی (1398). واکاوی نظریه تعامل‌گرایی نمادین و دلالت‌های آن در برنامه درسی. نامه آموزش عالی.
 18. میثم غلامپور-محسن آیتی (1398). روایت پژوهی ترک تحصیل دانش‌آمور دختر روستایی. پژوهش‌نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 19. لیلی سیفی-محسن آیتی (1398). ادراک جوانان شهر بیرجند از ارتکاب جرم در شبکه های اجتماعی موبایلی. پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی.
 20. محسن آیتی-صادق موسوی-ندا باقری مهیاری (1398). کارکردگرایی و دلالت‌های آن در برنامه درسی. معرفت فرهنگی اجتماعی.
 21. صادق حامدی‌نسب-محسن آیتی (1398). نقش استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه حرفه‌ای دبیران زبان انگلیسی. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی.
 22. محمد علی‌پور-محسن آیتی-فائزه سورگی (1398). بررسی میزان همبستگی نظرات معلمان و والدین در خصوص استعداد دانش‌آموزان (طرح شهاب). رویش روانشناسی.
 23. مریم حبیبی-لیلی سیفی-محسن آیتی (1398). اعتباریابی ابزار سنجش آمادگی یادگیری مادام العمر برای دانش آموزان کاربرکتابخانه های عمومی در مقطع متوسطه. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی
 24. محسن آیتی-ثریا رودی‌علی‌آبادی- محمدعلی رستمی‌نژاد (1398). اعتباریابی ابزار صلاحیت های یادگیری مادام العمر دانشجویان در عصر دیجیتال. مجله‌ی علوم‌تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز.
 25. فاطمه نادری،- محسن آیتی (1398). آموزه‌های نظریه پیچیدگی در نظام آموزشی و برنامه‌های درسی (برنامه درسی ملی): چالش‌ها و فرصت‌ها. نامه آموزش عالی.
 26. محسن آیتی-سیما قرآنی‌سرجانی-میثم غلام‌پور (1398). تبیین عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی دانشآموزان ابتدایی مبتنی بر روانشناسی انسانگرا. مجله اخلاق زیستی.
 27. فاطمه نادری،- محسن آیتی- محمد اکبری بورنگ-مجید زراع بیدکی (1397). تأثیر یادگیری مبتنی بر تلفن همراه بر مدیریت زمان و مکان مطالعه، مدیریت منابع(تلاش و تدبیر) و بررسی نظر دانشجویان بر این شیوه یادگیری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند36.
 28. محسن آیتی- محمد اکبری بورنگ- فرشته پایدار- ثریا رودی‌علی‌آبادی (1397). تاثیر آموزش درس زبان عمومی طبق سرفصل مصوب بر انگیزش-نگرش و خودکارآمدی یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 25
 29. نرگس اکبری- محسن آیتی- علی زارع مقدم (1397). اعتباریابی پرسشنامه سواد یادگیری مادام‌العمر در دبیران دوره دوم متوسطه. اندازه‌گیری تربیتی .
 30. کاظم امیدمقدم- احمد خامسان- محسن آیتی (1397). شناسایی دلایل نادیده گرفتن اخلاق دانشگاهی و ارتکاب به تقلب تحصیلی. اخلاق در علوم و فناوری.
 31. سمیه مزگی‌نژاد- محسن آیتی-هادی پورشافعی  (1397). نقش مدیریت کوانتومی در بهره‌وری نیروی انسانی با توجه به میانجی آوای سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش شهر بیرجند. مدیریت بر آموزش سازمان‌ها.
 32.  سیده ملیحه حسینی- محسن آیتی-حسین شکوهی‌فرد (1397). تأثیر سامانه مدیریت دانش بر توسعه حرفه‌ای معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بیرجند. فصلنامه توسعه حرفه‌ای معلم.
 33. شبنم حقیقی ملائی- محسن آیتی- هادی پورشافعی (1396). تبیین توانمندی آینده پژوهی بر اساس سبک رهبری و ویژگی‌های شخصیتی در مدیران دانشگاه بیرجند و علوم پزشکی. مدیریت بر آموزش سازمان‌ها.
 34. محسن آیتی- محمدرضا اسدی یونسی- عمید آزادگان (1396). تحلیل عاملی تأییدی مقیاس شناسایی دانش آموزان بااستعداد. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی .
 35. نرگس اکبری- محسن آیتی- علی زارع مقدم- هادی پورشافعی (1396).تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر سواد یادگیری مادام العمر دبیران زبان دوره دوم متوسطه. فناوری آموزش.
 36. افسانه عبدلی- فاطمه زین الدینی میمند- محسن آیتی (1396).آسیب شناسی فرآیند برقراری ارتباط در فرآیند یاددهی- یادگیری از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دبیرستانهای شهر اصفهان. خانواده و پژوهش.
 37. ساره احمدی- حسن ملکی- حمید پارسانیا- محسن آیتی- عباس عباس پور (1396). شناسایی و تبیین فرهنگ برنامه درسی براساس تفسیر تسنیم. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی .
 38. هاجر خباز،- محسن آیتی- محمد رضایی (1396). رابطه میزان نوع استفاده از اینترنت با نگرش دانشجویان نسبت به اثرات اینترنت بر آشفتگی افکار، اختلال خواب، تیک های عصبی. رسانه و فرهنگ: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 39. الهام حسین پور، علی عسگری ، محسن آیتی (1395). رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی دانشجویان. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی.
 40. هاجر خباز-محسن آیتی-محمدرضایی (1395). رابطه اینترنت با نگرش افراد نسبت به اثرات اینترنت بر روابط اجتماعی و رفتار مذهبی در شهرستان بیرجند. فرهنگ در دانشگاه اسلامی.
 41. فریده اصغرزاده یزدی- محسن، آیتی- اسدالله زنگویی- رضا دستجردی (1394). جدول تحلیل محتوای کتاب اخلاق پزشکی بر اساس نظریه سیستم ارزشی آلپورت. آموزش در علوم پزشکی.
 42. محسن آیتی، فاطمه نادری (1394). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی پایه اول تا سوم ابتدایی از لحاظ توجه به جایگاه نیروی انتظامی (تربیت شهروندی). فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی.
 43. محسن آیتی، فاطمه نادری (1394). جایگاه نیروی انتظامی (تربیت شهروندی و فرهنگ ترافیکی )در کتاب های درسی دوره ابتدایی (پایه چهارم تا ششم ابتدایی). فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی.
 44. صادق حامدی نسب، علی عسگری، محسن آیتی (1394). رابطه بین خوش بینی تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی با توجه به نقش میانجی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم. بین الملل، علم و تحصیلات.
 45. فهیمه صیامی- محمد اکبری بورنگ-محسن آیتی- محمدعلی رستمی نژاد (1394). نقش سبک تدریس ترجیحی و جنسیت دانشجویان بر پیش‌بینی درگیری تحصیلی آنان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آموزش در علوم پزشکی.
 46. شهربانو نوری طرازخاکی- محسن آیتی- احمد خامسان (1393). تأثیر استفاده از برنامه چندرسانه‌ای با استفاده از الگوی کاوشگری در میزان یادگیری و به یادسپاری مطالب دروس علوم زیستی و بهداشت. فناوری آموزش.
 47. هادی سارانی- محسن آیتی (1393). تأثیر استفاده از تلفن همراه (پیام کوتاه) بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی و نگرش دانشجویان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی.
 48. Nasab, S. H., Asgari, A., & Ayati, M. (2015). The relation between academic optimism and motivation of academic advancement with respect of mediating role of academic efficacy of the second grade students. International J. Soc. Sci. & Education5(4), 707-722.
 49. محمد اکبری بورنگ- سمیرا پور - محسن آیتی (1393) . تبیین عملکرد سازمان بر اساس گرایش به کارآفرینی و سرمایه فکری: مدل معادلات ساختاری. مدیریت بهره‌وری.
 50. هادی سارانی-محسن آیتی- فاطمه نادری (1393). تاثیر آموزش درس زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه و پست الکترونیکی بر یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی.
 51. محسن آیتی- هادی سارانی (1393).  تاثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه بر انگیزش و نگرش دانشجویان زبان انگلیسی     . فناوری آموزش
 52. سمیه گلکاری- محسن آیتی-میترا راستگو مقدم (1392). تأثیر برنامه درسی مبتنی بر وبلاگ بر خلاقیت دانش آموزان متوسطه. فناوری آموزش.
 53. Zare Bidaki, M., Naderi, F., & Ayati, M. (2013). Effects of mobile learning on paramedical students’ academic achievement and self-regulation. Future of medical education journal3(3), 24-28.
 54. ریحانه دهقان‌تنها-محسن آیتی- فاطمه شهابی زاده-(1392). کارکرد خانواده و جهت گیری مذهبی؛ ارائه الگوهای نگرش به ارتباط پیش از ازدواج و پیامدهای آن در دانشجویان دارای ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف. روان‌شناسی و دین.
 55. فاطمه نادری-محسن آیتی- مجید زارع بیدکی- محمد اکبری بورنگ (1392). تآثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه بر خودنظم دهی فراشناختی و نگرش دانشجویان پیراپزشکی. آموزش در علوم پزشکی.
 56. Rahimi, S., Ayati, M., & Asgari, A. (2013). The Relationship between Teacher Core self-Evaluations, Classroom Management and Educational Achievement. International Journal of Research in Organizational Behaviour and Human Resource Management1(4), 210.
 57. محسن آیتی- هادی سارانی (1391). تأثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه بر انگیزش و نگرش دانشجویان زبان انگلیسی. فناوری آموزش
 58. محسن آیتی- صدیقه خوش دامن  (1391). فرهنگ، برنامه درسی و سبک های تدریس و یادگیری. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران.
 59. شهربانو نوری طرازخاکی- محسن آیتی- احمد خامسان (1391). ساخت و آزمون چندرسانه ای در درس علوم زیستی و بهداشت با استفاده از الگوی کاوشگری علمی در شهر بیرجند. فناوری آموزش
 60. محسن آیتی- مریم رستمی (1390). بهره گیری معلمان علوم پایه مقاطع راهنمایی و متوسطه از فناوری اطلاعات و ارتباطات. فناوری آموزش       
 61. محمداصغر امیری- احمد خامسان-  محسن آیتی (1390). شرافت علمی در نظام آموزش عالی: مقایسه تطبیقی دانشگاه های منتخب آمریکا، بریتانیا و ایران. اخلاق در علوم و فناوری.         
 62. محسن آیتی- هادی سارانی (1390). تأثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه بر انگیزش و نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری زبان انگلیسی. فناوری آموزش
 63. مهدی لقمان نیا- احمد خامسان- محسن آیتی- مجتبی خلیفه (1390). شناسایی مولفه های هویت ملی در برنامه های درسی بر اساس روش داده بنیاد. نوآوری های آموزشی      
 64. محمد عطاران- محسن آیتی (1388). اصول برنامه درسی مبتنی بر فاوا. مطالعات برنامه درسی.
 65. محسن آیتی- محمد عطاران- محمود مهرمحمدی (1386). الگوی تدوین برنامه های درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تربیت معلم. مطالعات برنامه درسی