ارزیابی ژنتیکی گاوهای زایش اول هلشتاین ایران بر اساس رکورد شیر روز آزمون تولیدی و تصحیح شده برای انرژی

نویسندگانمهشید محمدپناه, سید همایون فرهنگ فر, مسلم باشتنی
نشریهمجله تولیدات دامی(ابوریحان تهران)
شماره سریال۲
شماره مجلد۱۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۴
نمایه نشریهISC