تاثیر استفاده از ملاس و اب پنیر بر ارزش غذایی و برخی خصوصیات کیفی علوفه سورگوم سیلو شده

نویسندگانسهیلا شبخوان شوکت اباد, مسلم باشتنی, حسین نعیمی پور یونسی
نشریهپژوهش های علوم دامی( دانش کشاورزی ) تبریز
شماره سریال۱
شماره مجلد۲۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهISC