ارزیابی ت ثیر برخی سازه های محیطی بر وقوع تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری ایران با استفاده از یک مدل خطی تعمیم یافته لجستیک

نویسندگانمرتضی نامجو, سید همایون فرهنگ فر, مسلم باشتنی, علیرضا اقبال
نشریهپژوهش در نشخوارکنندگان
شماره سریال۳
شماره مجلد۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی