مقایسه کنسانتره اردی و پلت بر عملکرد شیردهی، رفتارهای تغذیه ای و برخی متابولیت های خونی در گاوهای شیرده

نویسندگانمرتضی عباسی, مسلم باشتنی, علیرضا فروغی, سید همایون فرهنگ فر, فاطمه گنجی
نشریهپژوهش های علوم دامی( دانش کشاورزی ) تبریز
شماره سریال۳
شماره مجلد۲۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهISC