تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه تره عمل آوری شده با آهک در زمانهای مختلف به روش کیسه های نایلونی

نویسندگانحمیده حیدری, مسلم باشتنی, حسین نعیمی پور یونسی, محمد رضا اصغری
نشریهمجله مرتعداری
شماره سریال۱
شماره مجلد۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهداخلی دانشگاهی