برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران

نویسندگانسید همایون فرهنگ فر, مسلم باشتنی, مهشید محمد پناه, علیرضا اقبال
نشریهنشریه اصلاح و به نژادی دام
شماره سریال۱
شماره مجلد۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷
نمایه نشریهداخلی دانشگاهی