توسعه فلوشیت جدایش مغناطیسی تر شدت پایین برای پرعیارسازی کانسنگ آهن کم عیار معدن سنگان

نویسندگانعلی بهنام فرد - اسماعیل خفاجه
همایشهشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۰-۰۲-۱۹
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

پرعیارسازی کانسنگ¬های آهن کم¬عیار نقش مهمی در حفظ ذخایر معدنی و افزایش تولید فولاد دارد. در این تحقیق پرعیارسازی کانسنگ کم عیار معدن B از مجموعه معادن سنگان با عیار آهن 86/36% به روش جدایش مغناطیسی تر شدت پایین (WLIMS) به انجام رسید. این پرعیارسازی با رویکرد توسعه فلوشیت به انجام رسید. کانسنگ با d80 برابر با 367 میکرون پس از جدایش WLIMS مرحله اول تبدیل به کنسانتره¬ای با عیار آهن 58% و بازیابی وزنی 34% شد. کنسانتره تولیدی پس از آسیاکنی با d80 برابر با 152 میکرون تحت جدایش WLIMS مرحله دوم قرار گرفت و کنسانتره¬ای با عیار 96/63% و بازیابی وزنی 61% تولید شد. در نهایت کنسانتره تولیدی مرحله دوم پس از آسیاکنی با d80 برابر با 93 میکرون، تحت جدایش WLIMS مرحله سوم قرار گرفت و کنسانتره¬ای با عیار آهن 31/65% و بازیابی وزنی 51/62% تولید شد. کنسانتره نهایی از عیار آهن قابل قبول برای گندله¬سازی برخودار است. در نهایت فلوشیت پرعیارسازی به روش جدایش مغناطیسی تر شدت پایین پیشنهاد گردید.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: سنگ آهن کم عیار سنگان، پرعیارسازی، جدایش مغناطیسی تر شدت پایین، توسعه فلوشیت