تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرح های آمایش سرزمینی رهیافتی در جهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه ای ( نمونه مورد مطالعه استان خراسان جنوبی)

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی، محبوبه فلاح
همایشدومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۱۱/۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
نوع ارائهسخنرانی