اگروتوریسم راهکاری در جهت توسعه پایدار اشتغال استان خراسان جنوبی

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی
همایشاولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
نوع ارائهسخنرانی