نقش زمین و طبق زمیندار در ایجاد توسع پایدار

نویسندگانالهام رمضانی قلعه بالا، محمد اسکندری ثانی، حامد نوروزی
همایشدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷/۰۱/۲۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
نوع ارائهسخنرانی