بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری به منظور ساماندهی آنها

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی، محمود مرادی، سیما سجادی
همایشدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷/۰۱/۲۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
نوع ارائهسخنرانی