ارزیابی و پهنه بندی آلودگی هوای کلانشهر تبریز

نویسندگانمرتضی اسمعیل نژاد, محمد اسکندری ثانی, سپیده بارزمان
نشریهبرنامه ریزی منطقه ای
شماره سریال۱۹
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۴
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی

چکیده مقاله