راهبرد تعدیل فقر در محلات شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی

نویسندگانعیسی ابراهیم زاده, محمد اسکندری ثانی, صغری رمضانپور
نشریهجغرافیا و توسعه
شماره سریال۴۴
شماره مجلد۱۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی

چکیده مقاله