ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمروایی شایسته شهری، مورد شناسی منطقه آزاد ارس (شهر جلفا)

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی, مهدی ملا زاده, امیر پورداداش
نشریهبرنامه ریزی منطقه ای
شماره سریال۷
شماره مجلد۲۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی

چکیده مقاله