تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرح های آمایش سرزمینی رهیافتی در جهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه ای (نمونه مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی)

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی, محبوبه فلاح
نشریهنگرش های نو در جغرافیای انسانی
شماره سریال۴۲
شماره مجلد۵
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی

چکیده مقاله