تحلیلی انتقادی بر سیاست شهری آب از منظر ظرفیت نهادی (مورد شناسی: شهر بیرجند)

نویسندگانابراهیم رضایی, عیسی ابراهیم زاده, محمد اسکندری ثانی
نشریهجغرافیا و آمایش شهری منطقه ای
شماره سریال۹
شماره مجلد۳۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی