تحلیل فضایی اثرات کارخانه سیمان لار در توسعه منطقه ای با رویکرد تاب آوری (مطالعه موردی: بخش رودآب شهرستان سبزوار)

نویسندگانمیرنجف موسوی, محمد اسکندری ثانی, فاطمه السادات کهکی, عظیمه مفاخری
نشریهفصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)
شماره سریال۳۴
شماره مجلد۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی

چکیده مقاله