بررسی عوامل مؤثر بر حمل و نقل پایدار شهری بر پایه نظریه اقتصاد سبز مورد مطالعه: شهر بیرجند

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی، محمود مرادی، افسانه ابراهیمی
نشریهپژوهش و برنامه ریزی شهری
ارائه به نام دانشگاهبلی
شماره صفحات۱۳
شماره سریال۳۷
شماره مجلد۱۰
ضریب تاثیر (IF)0/668
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۰/۰۶/۱۳۹۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهisc

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله

tags: حمل و نقل پایدار، اقتصاد سبز، شهر هوشمند، شهر بیرجند