نقد اجتماعی رمان هزار خورشید تابان

نویسندگانعلیرضا اسلام، زینب نوروزی، سید علیرضا جعفری
همایشهفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱/۰۶/۱۵ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۷
نوع ارائهسخنرانی