تحول قربانی از انسان به حیوان نقطه عطفی در روند عقلانی شدن

نویسندگانعلیرضا اسلام
نشریهدو فصلنامه پژوهش های ادیانی
شماره سریال۶
شماره مجلد۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۴
نمایه نشریهوزارت علوم - علمی پژوهشی