تحلیل جامعه شناختی شخصبت در رمان بابادک باز

نویسندگانعلیرضا اسلام, سیدعلیرضا جعفری, زینب نوروزی
نشریهمتن پژوهی ادبی
شماره سریال۶۰
شماره مجلد۱۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۳
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی