بررسی تاثیر مدیریت بقایای گیاهی بر تراکم علف های هرز پنبه

نویسندگانموسی فرهمند، مجید جامی الاحمدی، سید وحید اسلامی
همایشششمین همایش علمی علوم علفهای هرز ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۶/۱۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۲
نوع ارائهپوستر