تاثیر بقایای گیاهی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر زیست توده علف های هرز پنبه در دو سامانه خاک ورزی

نویسندگانموسی فرهمند، مجید جامی الاحمدی، سید وحید اسلامی
همایشششمین همایش علمی علوم علفهای هرز ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۶/۱۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۲
نوع ارائهپوستر