تاثیر سایه دهی و مصرف نیتروژن بر ارزن دم روباهی (Setaria italic L.) در رقابت با تاج خروس (Amaranthus albus L.)

نویسندگانسارا پرنده، سید وحید اسلامی، مجید جامی الاحمدی
همایشدومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۶/۰۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
نوع ارائهپوستر