تغییرات وزن خشک و ارتفاع زیره سبز تحت تاثیر رقابت با علف هرز جوموشی و تنش خشکی

نویسندگانحسن تعویذی، سهراب محمودی، سید وحید اسلامی
همایشدومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۶/۰۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
نوع ارائهپوستر