ارزیابی کارایی برخی علفکشهای شاخساره ای و خاک مصرف در کنترل علفهای هرز زیره سبز

نویسندگانطیبه حاجی رضائی، سید وحید اسلامی، سهراب محمودی، مهدی مین باشی معینی
همایشهفتمین همایش علوم علف های هرز ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
نوع ارائهپوستر