ارزیابی کارایی علفکش های گروه بازدارنده تقسیم سلولی و بازدارنده فتوسیستم ۲ در کنترل علفهای هرز زیره سبز

نویسندگانطیبه حاجی رضائی، سید وحید اسلامی، سهراب محمودی، مهدی مین باشی معینی
همایشهفتمین همایش علوم علف های هرز ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
نوع ارائهپوستر