بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاجریزی سیاه

نویسندگانصدیقه مزروعی صومعه سرائی، سید وحید اسلامی
همایشهفتمین همایش علوم علف های هرز ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
نوع ارائهپوستر