وضعیت رکود و خصوصیات جوانه زنی بذور تولیدی پایه مادری علف هرزهای خرفه و تاج خروس سفید تحت تنش شوری

نویسندگانمحمد جواد بابائی زارچ، سهراب محمودی، سید وحید اسلامی، غلامرضا زمانی
همایشهفتمین همایش علوم علف های هرز ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
نوع ارائهپوستر