ارزیابی ویژگی های سبز شدن گیاه شورزی خرفه تحت تنش شوری

نویسندگانمحمد جواد بابائی زارچ، سهراب محمودی، سید وحید اسلامی، غلامرضا زمانی
همایشاولین همایش ملی شورورزی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۹/۰۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۳
نوع ارائهپوستر