مطالعه کارایی ستوکسیدیم همراه سیتوگیت جهت کنترل علف هرز جوموشی در یونجه مستقر

نویسندگانحمیده کلهرنیا، سید وحید اسلامی، سهراب محمودی، محمد رئوفی
همایشهفتمین همایش علوم علف های هرز ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
نوع ارائهپوستر