تاثیر الگوی کشت و کود سولفات پتاسیم بر برخی ویژگی های زراعی سیب زمینی در شرایط تنش کم آبی

نویسندگانفهیمه فریدی مایوان، مجید جامی الاحمدی، سید وحید اسلامی، کورش شجاعی نوفرست
همایشپانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
نوع ارائهپوستر