اثر برگزدایی بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سویا رقم ویلیامز

نویسندگانامیررضا فدایی، سید وحید اسلامی، سهراب محمودی، سامیه رئیسی
همایشاولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
نوع ارائهپوستر