اثر روش های خاکورزی و کنترل شیمیایی بر تراکم و پراکنش گونه های علف هرز پنبه در کشت دوم بعد از گندم

نویسندگانمحبوبه سردار, محمد علی بهدانی, سید وحید اسلامی, سهراب محمودی
نشریهبوم شناسی کشاورزی
شماره سریال۲
شماره مجلد۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۴
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی