ت ثیر تنش های شوری و خشکی بر قابلیت جوانه زنی ریزوم های علف هرز سمج حلفه ((Imperata cylindrica (L.) Beauv

نویسندگانحیدر حمیداوی, سید وحید اسلامی, مجید جامی الاحمدی
نشریهتنش های محیطی در علوم زراعی
شماره سریال۸
شماره مجلد۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۴
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی