تاثیر مصرف ورمی کمپوست و عناصر کم مصرف بر کمیت و کیفیت علوفه گلرنگ

نویسندگانعلیرضا کریمی گوغری, محمد علی بهدانی, محمد حسن فتحی نسری, سید وحید اسلامی
نشریهبوم شناسی کشاورزی
شماره سریال۳
شماره مجلد۹
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی