مطالعه ترکیب و تنوع گیاهی در طول گرادیان شوری خاک مراتع حاشیه دق پترگان خراسان جنوبی

نویسندگانمسلم رستم پور, محمد جعفری, علی طویلی, حسین آذرنیوند, سید وحید اسلامی
نشریهمهندسی اکوسیستم بیابان
شماره سریال۱۶
شماره مجلد۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی