بررسی تاثیرالگوی کشت و سطوح کود پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد سیب زمینی (.Solanum tubersum L) در سطوح مختلف آبیاری

نویسندگانفهیمه فریدی مایوان, مجید جامی الاحمدی, سید وحید اسلامی, کوروش شجاعی نوفرست
نشریهتنش های محیطی در علوم زراعی
شماره سریال۳
شماره مجلد۱۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی