سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : علوم
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۳ مورد.
سعید

سعید آقاجانی بازنشسته

مربی
علوم - شیمی
سعید آقاجانی بازنشسته
مربی -
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/aghajani/fa

فاطمه

فاطمه ابراهیمی

استاد
علوم - فیزیک
فاطمه ابراهیمی
استاد دکتری
- علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/ebrahimi/fa

فیصل

فیصل اطمینان

استادیار
علوم - فیزیک
فیصل اطمینان
استادیار دکترای تخصصی
--- VOIP ۶۶۲۵----TEL ۲۱۲ علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/fetminan/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID
علی

علی اله رسانی

استادیار
علوم - شیمی
علی اله رسانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/alahresani/fa

احمد

احمد امیرابادیزاده بازنشسته

استاد
علوم - فیزیک
احمد امیرابادیزاده بازنشسته
استاد دکترای تخصصی
- علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/aamirabadizadeh/fa

Google Scholar
قدسیه

قدسیه باقرزاده

دانشیار
علوم - شیمی
رضا

رضا پژوهش

دانشیار
علوم - فیزیک
رضا پژوهش
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم - فیزیک

https://www.linkedin.com/in/reza-pazhouhesh-7b017939/

Google Scholar Eprint
معصومه

معصومه جعفرپور

استاد
علوم - شیمی
معصومه جعفرپور
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۶۵ علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/jafarpour/fa

Google Scholar Scopus ORCID
احمد

احمد حاجی زاده

مربی
علوم - شیمی
احمد حاجی زاده
مربی کارشناسی ارشد
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/ahajizadeh/fa

محبوبه سادات

محبوبه سادات حسین زاده

استادیار
علوم - زیست شناسی
محبوبه سادات حسین زاده
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - زیست شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/hosseinzadeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID
روح الله

روح الله خانی

دانشیار
علوم - شیمی
روح الله خانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۳۰۲۶۶۰۳ علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/khani/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science علم سنجی
سید محمد
سید محمد خراشادیزاده
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۴۲۱۶۸۰ علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/smkhorashadizadeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID
احمد رضا

احمد رضا خزاعی

دانشیار
علوم - زمین شناسی
احمد رضا خزاعی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/khazaei/fa

Google Scholar
محمد مهدی

محمد مهدی خطیب

استاد
علوم - زمین شناسی
محمد مهدی خطیب
استاد دکترای تخصصی
۳۴۸ علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/khatib/fa

Google Scholar
سید ناصر

سید ناصر رئیس السادات

استاد
علوم - زمین شناسی
حیدر

حیدر رئیسی

استاد
علوم - شیمی
حیدر رئیسی
استاد دکترای تخصصی
۲۵۶ داخلی علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/raeisi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
عبدالرضا
عبدالرضا رضائی فرد
استاد دکترای تخصصی
۳۱۰۲۶۶۵۸ علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/rezaeifard/fa

Google Scholar Scopus ORCID
علی

علی زراعتکار مقدم

دانشیار
علوم - شیمی
علی زراعتکار مقدم
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/zeraatkar/fa

Google Scholar Scopus