سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : علوم
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۳ مورد.
سعید

سعید آقاجانی بازنشسته

مربی
علوم - شیمی
سعید آقاجانی بازنشسته
مربی -
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/aghajani/fa

فاطمه

فاطمه ابراهیمی

استاد
علوم - فیزیک
فاطمه ابراهیمی
استاد دکتری
- علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/ebrahimi/fa

علی

علی اله رسانی

استادیار
علوم - شیمی
علی اله رسانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/alahresani/fa

قدسیه

قدسیه باقرزاده

دانشیار
علوم - شیمی
رضا

رضا پژوهش

دانشیار
علوم - فیزیک
احمد

احمد حاجی زاده

مربی
علوم - شیمی
احمد حاجی زاده
مربی کارشناسی ارشد
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/ahajizadeh/fa

روح الله

روح الله خانی

استادیار
علوم - شیمی
روح الله خانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/khani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
احمد رضا

احمد رضا خزاعی

دانشیار
علوم - زمین شناسی
احمد رضا خزاعی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/khazaei/fa

گوگل اسکالر
محمد مهدی

محمد مهدی خطیب

استاد
علوم - زمین شناسی
محمد مهدی خطیب
استاد دکترای تخصصی
۳۴۸ علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/khatib/fa

گوگل اسکالر
حیدر
حیدر رئیسی
استاد دکترای تخصصی
۲۵۶ داخلی علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/raeisi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید