سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
مجتبی

مجتبی حاجی آبادی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
مجتبی حاجی آبادی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/mhajiabadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
محمدرضا

محمدرضا خورشیدی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
محمدرضا خورشیدی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/395099/fa

Google Scholar Scopus
هادی

هادی سلیمانی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
هادی سلیمانی
استادیار -
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/hadi-soleimani/fa

Google Scholar
حمید

حمید فرخی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
حمید فرخی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/hfarrokhi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science علم سنجی
حسن

حسن فرسی

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
حسن فرسی
استاد دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/hasanfarsi/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID
رضا

رضا قاضی زاده

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
رضا قاضی زاده
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/ghazizadeh/fa

Google Scholar
محمدحسن

محمدحسن مجیدی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
محمدحسن مجیدی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۳۱۶ مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/majidi/fa

Google Scholar
ناصر

ناصر ندا

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
ناصر ندا
دانشیار دکترای تخصصی
۴۲۳ داخلی مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/neda/fa

Google Scholar