سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : ادبیات و علوم انسانی
نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۶۷ مورد.
اکبر

اکبر شایان سرشت

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
اکبر شایان سرشت
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۲۳۸ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/shayan/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
محمد هادی

محمد هادی شهاب

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
محمد هادی شهاب
استادیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۲ ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی

https://cv.birjand.ac.ir/shahab/fa

زهرا

زهرا شیرزور علی آبادی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
زهرا شیرزور علی آبادی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۰۱ ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/zshirzour/fa

Google Scholar
محمدعلی

محمدعلی طاهری بازنشسته

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
محمدعلی طاهری بازنشسته
استادیار -
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/300406/fa

محمدرضا

محمدرضا عزیزی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
محمدرضا عزیزی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

http://mohammadrazizi.ir

Google Scholar
زهرا

زهرا علیزاده بیرجندی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
زهرا علیزاده بیرجندی
دانشیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/alizadehbirjandi/fa

Google Scholar
جلیل ا

جلیل ا فاروقی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
جلیل ا فاروقی
دانشیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/faroughi/fa

Google Scholar
محمود

محمود فال سلیمان

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
محمود فال سلیمان
دانشیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/falsoleyman/fa

Google Scholar
حسین

حسین فرزانه پور

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
حسین فرزانه پور
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۴ ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

https://cv.birjand.ac.ir/farzanehpour/fa

فریده

فریده فرهادی

مربی
ادبیات و علوم انسانی - زبان
فریده فرهادی
مربی کارشناسی ارشد
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/farhadi/fa

Google Scholar
مصطفی

مصطفی فروتن تنها

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
مصطفی فروتن تنها
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۲۵۷ ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

http://foroutan.blog.ir

Google Scholar ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
سیدحسن

سیدحسن قالیبافان

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
سیدحسن قالیبافان
استادیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/ghalibafan/fa

کلثوم

کلثوم قربانی جویباری

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
کلثوم قربانی جویباری
دانشیار -
- ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/kghorbani/fa

سید محمد حسین قریشی بازنشسته

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
سید محمد حسین قریشی بازنشسته
دانشیار -
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/ghoreishi/fa

وحید

وحید کیانی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
وحید کیانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۱۵۷ ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/vkiani/fa

Google Scholar ORCID Web of Science علم سنجی
احمد

احمد لامعی گیو

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
احمد لامعی گیو
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/lamei/fa

محسن

محسن مبارکی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
محسن مبارکی
دانشیار -
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/mobaraki/fa

ابراهیم

ابراهیم محمدی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
ابراهیم محمدی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/emohammadi/fa

Google Scholar ORCID