سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : مهندسی
نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۴۶ مورد.
محمدجواد

محمدجواد ذوقی

استادیار
مهندسی - عمران
محمدجواد ذوقی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/zoghi/fa

Google Scholar
مهدی

مهدی راغبی

استادیار
مهندسی - مکانیک
مهدی راغبی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۲۱ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/raghebi/fa

Google Scholar
محمد جواد

محمد جواد رحیم دل

استادیار
مهندسی - معدن
محمد جواد رحیم دل
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۴۷۵ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/rahimdel/fa

Google Scholar Scopus ORCID
سعید

سعید رهنما

دانشیار
مهندسی - مکانیک
سعید رهنما
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۹ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/rahnama/fa

Google Scholar Scopus
سید رضا

سید رضا سرافرازی

استادیار
مهندسی - عمران
سید رضا سرافرازی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/sarafrazi/fa

Google Scholar Scopus Eprint
علی

علی سعیدی

استادیار
مهندسی - مکانیک
علی سعیدی
استادیار دکتری
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/saeedi/fa

Google Scholar
سیدمحمدحسین

سیدمحمدحسین سیدکاشی

دانشیار
مهندسی - مکانیک
مجتبی

مجتبی شیخی ازغندی

استادیار
مهندسی - مکانیک
مجتبی شیخی ازغندی
استادیار -
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/mojtabasheikhi/fa

علی

علی صفوی نژاد

دانشیار
مهندسی - مکانیک
علی صفوی نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
۳۵۱ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/safavinejad/fa

Google Scholar
مرتضی

مرتضی عراقی

استادیار
مهندسی - عمران
مرتضی عراقی
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۳۲۰۵۵۲ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/araghi/fa

Google Scholar
غلامرضا

غلامرضا فتوحی راد

استادیار
مهندسی - معدن
غلامرضا فتوحی راد
استادیار -
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۱ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/fotoohirad/fa

هادی

هادی فرهادیان

استادیار
مهندسی - معدن
هادی فرهادیان
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۴۷۴ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/hfarhadian/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
سید ابوذر

سید ابوذر فنایی

استادیار
مهندسی - مکانیک
سید ابوذر فنایی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/fanaee/fa

Google Scholar Scopus
احسان

احسان محتشمی

استادیار
مهندسی - عمران
احسان محتشمی
استادیار دکترای تخصصی
۵۶۹ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/mohtashami/fa

Google Scholar Scopus
محمد

محمد مسینائی

دانشیار
مهندسی - معدن
محمد مسینائی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/massinaei/fa

Google Scholar Scopus
مهدی

مهدی ملازاده

استادیار
مهندسی - عمران
مهدی ملازاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۵۰ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/molazadeh/fa

Google Scholar ORCID
مجید

مجید ملک جعفریان

دانشیار
مهندسی - مکانیک
مجید ملک جعفریان
دانشیار دکتری
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/malekjafarian/fa

Google Scholar