سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : مهندسی مکانیک
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۰ مورد.
سیدیوسف

سیدیوسف احمدی بروغنی

استاد
مهندسی - مکانیک
سیدیوسف احمدی بروغنی
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۴۳۳ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/ahmadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
وحید

وحید اربابی

استادیار
مهندسی - مکانیک
وحید اربابی
استادیار فوق دكتری
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۵۰ مهندسی - مکانیک

https://www.linkedin.com/in/vahid-arbabi-86a1b85b/

Google Scholar Scopus ORCID
امیر

امیر اشرفی

استادیار
مهندسی - مکانیک
امیر اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/a-ashrafi/fa

Google Scholar
بهزاد

بهزاد امیدی کاشانی

استادیار
مهندسی - مکانیک
بهزاد امیدی کاشانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/omidi/fa

Google Scholar ORCID
سعید

سعید حدیدی مود

استادیار
مهندسی - مکانیک
سعید حدیدی مود
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/hadidimoud/fa

علی

علی حسن آبادی

استادیار
مهندسی - مکانیک
علی حسن آبادی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/hasanabadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حسن

حسن حسن زاده

دانشیار
مهندسی - مکانیک
حسن حسن زاده
دانشیار دکترای تخصصی
Ex. Number ۳۹۷ , ۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۱ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/hasanzadeh/fa

Google Scholar
جواد

جواد خادم

دانشیار
مهندسی - مکانیک
جواد خادم
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/khadem/fa

Google Scholar
مهدی

مهدی راغبی

استادیار
مهندسی - مکانیک
مهدی راغبی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۲۱ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/raghebi/fa

Google Scholar Scopus Web of Science علم سنجی
سعید

سعید رهنما

دانشیار
مهندسی - مکانیک
سعید رهنما
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۹ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/rahnama/fa

Google Scholar Scopus
علی

علی سعیدی

استادیار
مهندسی - مکانیک
علی سعیدی
استادیار دکتری
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/saeedi/fa

Google Scholar
سیدمحمدحسین

سیدمحمدحسین سیدکاشی

استاد
مهندسی - مکانیک
سیدمحمدحسین سیدکاشی
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۱۰۲۶۴۴۴ مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/seyedkashi

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
مجتبی

مجتبی شیخی ازغندی

دانشیار
مهندسی - مکانیک
مجتبی شیخی ازغندی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۴۵۷ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/mojtabasheikhi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
علی

علی صفوی نژاد

دانشیار
مهندسی - مکانیک
علی صفوی نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
۳۵۱ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/safavinejad/fa

Google Scholar
سید ابوذر

سید ابوذر فنایی

دانشیار
مهندسی - مکانیک
سید ابوذر فنایی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/fanaee/fa

Google Scholar Scopus ORCID
مجید

مجید ملک جعفریان

دانشیار
مهندسی - مکانیک
مجید ملک جعفریان
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۱۰۲۶۴۴۸ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/malekjafarian/fa

Google Scholar
سیدعلی

سیدعلی میربزرگی

استاد
مهندسی - مکانیک
سیدعلی میربزرگی
استاد دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/mirbozorgi/fa

Google Scholar Scopus ORCID