سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : هنر
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
حسین

حسین بارانی

دانشیار
هنر - فرش
حسین بارانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۰۱۷۱۰۱ هنر - فرش

https://orcid.org/0000-0001-9075-5447/print

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE علم سنجی
محمد علی

محمد علی بیدختی

استادیار
هنر - صنایع دستی
محمد علی بیدختی
استادیار دکترای تخصصی
- هنر - صنایع دستی

https://cv.birjand.ac.ir/bidokhti/fa

Google Scholar
آرزو

آرزو پایدارفرد

استادیار
هنر - هنر اسلامی
آرزو پایدارفرد
استادیار دکترای تخصصی
۳۱۰۲۷۱۶۷ ۰۵۶ هنر - هنر اسلامی

https://cv.birjand.ac.ir/paydarfard/fa

Google Scholar
محمدامین
محمدامین حاجی زاده
مربی کارشناسی ارشد
۰۵۶۳۲۲۲۷۲۲۵ هنر - فرش

https://cv.birjand.ac.ir/mhajizadeh/fa

Google Scholar
سیدمحمدرضا

سیدمحمدرضا خلیل نژاد

استادیار
هنر - صنایع دستی
سیدمحمدرضا خلیل نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۷۱۴۵ هنر - صنایع دستی

https://cv.birjand.ac.ir/mkhalilnezhad/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID Research GATE
مژگان

مژگان خیرالهی ازناوله

استادیار
هنر - صنایع دستی
مژگان خیرالهی ازناوله
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۷۱۴۶ هنر - صنایع دستی

https://cv.birjand.ac.ir/mkheirollahi/fa

Google Scholar Web of Science Research GATE
علی

علی زارعی

دانشیار
هنر - باستان شناسی
علی زارعی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۱۰۲۷۱۰۲ هنر - باستان شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/zarei/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
مهدی

مهدی ضیائی

مربی
هنر - باستان شناسی
مریم

مریم ظهوریان

استادیار
هنر - باستان شناسی
مریم ظهوریان
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۷۱۲۸ هنر - باستان شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/mzohouriyan/fa

Google Scholar
فرزانه

فرزانه فخر

مربی
هنر - صنایع دستی
فرزانه فخر
مربی کارشناسی ارشد
۰۵۶-۳۲۲۲۷۲۲۵ هنر - صنایع دستی

https://cv.birjand.ac.ir/fakhr/fa

Google Scholar
سامان

سامان فرزین

استادیار
هنر - باستان شناسی
سامان فرزین
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۲۷۲۲۵ هنر - باستان شناسی

http://www.ostadiran.ir/Masters/default/?masterID=82cec96096d4281b7c95cd7e74623496

Google Scholar Eprint ORCID Web of Science علم سنجی
حسین

حسین کوهستانی

استادیار
هنر - باستان شناسی
حسین کوهستانی
استادیار دکترای تخصصی
- هنر - باستان شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/kohestani/fa

Google Scholar
هما

هما مالکی

استادیار
هنر - فرش
هما مالکی
استادیار دکتری
۳۲۰۳۲۱۱۲ هنر - فرش

https://cv.birjand.ac.ir/hmaleki/fa

Google Scholar Scopus ORCID