سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : علوم تربیتی و روانشناسی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۶ مورد.
محسن

محسن آیتی

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محسن آیتی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۳۰۰۰ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

https://cv.birjand.ac.ir/ayati/fa

Google Scholar
محمدرضا

محمدرضا اسدی یونسی

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محمدرضا اسدی یونسی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۱۱۰۰۱ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/masadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
محمد

محمد اکبری بورنگ

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محمد اکبری بورنگ
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۷۰۴۴- داخلی ۲۱۶ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

https://cv.birjand.ac.ir/makbari/fa

Google Scholar ORCID
هادی

هادی براتی

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
هادی براتی
استادیار دکتری
۳۱۰۲۶۹۲۵ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

https://cv.birjand.ac.ir/hbarati/fa

Google Scholar ORCID
صادق

صادق پاسبان

مربی
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
صادق پاسبان
مربی کارشناسی ارشد
- علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

http://daneshjooyar.com

Google Scholar
هادی

هادی پورشافعی

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
هادی پورشافعی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۱۱۰۰۱ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

https://cv.birjand.ac.ir/pourshafei/fa

Google Scholar ORCID Web of Science
غلامحسین

غلامحسین جهانگیر

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
غلامحسین جهانگیر
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/jahangir/fa

Google Scholar
احمد

احمد خامسان

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
احمد خامسان
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۰۸ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

http://khamesan.blogspot.com

Google Scholar Scopus ORCID علم سنجی
سمانه

سمانه خزاعی

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
سمانه خزاعی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/skhazaei/fa

Google Scholar
محسن

محسن خورشید زاده مرحوم

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محسن خورشید زاده مرحوم
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۷۰۴۲ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/khorshidzadeh/fa

میترا

میترا راستگو مقدم

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
میترا راستگو مقدم
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۶۶ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/rastgoomoghadam/fa

Google Scholar
محمدعلی

محمدعلی رستمی نژاد

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محمدعلی رستمی نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۸۳۴ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

https://cv.birjand.ac.ir/rostaminezhad

Google Scholar Scopus Eprint Web of Science علم سنجی
مهدی

مهدی رضایی

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
مهدی رضایی
استادیار دکتری
- علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/mehdirezaei/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science علم سنجی
خیرالنساء

خیرالنساء رمضان زاده

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
خیرالنساء رمضان زاده
استادیار -
- علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

https://cv.birjand.ac.ir/kh-ramazanzade/fa

Google Scholar ORCID

حمیدرضا رویایی همکار سابق

مربی
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
حمیدرضا رویایی همکار سابق
مربی -
- علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/royaei/fa

محمدحسین

محمدحسین سالاری فر

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محمدحسین سالاری فر
استادیار دکترای تخصصی
۳۱۰۲۶۸۰۱- ۰۵۶ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/salarifard/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID PubMed Web of Science علم سنجی
محمود

محمود سنگری

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
محمود سنگری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/msangari/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
لیلی

لیلی سیفی

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
لیلی سیفی
دانشیار دکتری
- علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

https://birjand.academia.edu/LeiliSeifi

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE